Logo
UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!!!
Szanowni Państwo!
Ze względu na połączenie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Koniecpolu (bank przejmowany) na obecnej stronie,
na której się Państwo znajdują od dnia 12.07.2021r. będzie dostępna jedynie historia transakcji rachunków. W celu dokonania transakcji za pomocą bankowości internetowej należy logować się za pośrednictwem strony internetowej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie – www.bs-wloszczowa.com.pl – poprzez „zaloguj się do eBankNet” lub „zaloguj się do eCorpoNet


Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność poinformować, że 30 czerwca 2021 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiło prawne i organizacyjne połączenie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Koniecpolu (bank przejmowany).
Od 01 lipca 2021 roku obydwa banki będą działały pod nazwą: BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE
W wyniku połączenia Bank Spółdzielczy we Włoszczowie stał się następcą prawnym i wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Koniecpolu. Siedziba Centrali Banku pozostanie we Włoszczowie.
Z uwagi na powyższe, informujemy, iż od dnia 12.07.2021r. w celu dokonania transakcji za pomocą bankowości internetowej należy logować się za pośrednictwem strony internetowej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie – www.bs-wloszczowa.com.pl – poprzez „zaloguj się do eBankNet” lub „zaloguj się do eCorpoNet”.
Historia Państwa transakcji dostępna będzie natomiast nadal pod dotychczasowymi adresami.
Jednocześnie informujemy, że z datą 12.07.2021r. ulegnie zmianie nadpis identyfikacyjny w SMS-ach autoryzujących i o stanie rachunków. Nadpis ten, wysyłany z numeru 4455 będzie następujący: „BS Wl-wa” dla użytkowników systemu eBankNet oraz „BS Wloszczowa” dla użytkowników eCorpoNet.
Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na stronie www.bs-wloszczowa.com.pl oraz na stronach logowania do bankowości elektronicznej.
Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa przy logowaniu się do systemów bankowości elektronicznej!
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj